Natuur in Bedrijf

Het Wereld Natuur Fonds draagt natuurbescherming een warm hart toe. In Nederland werkt de centrale organisatie, die gevestigd is in Zeist, daarvoor nauw samen met teams van vrijwilligers in de diverse regio’s. In de regio Meer en Bollenstreek is een enthousiast regioteam actief dat innoverend bezig wil zijn. Vanuit die innovatieve optiek wil het graag een duurzame relatie leggen met jouw bedrijf.

Wij realiseren ons dat je zeer waarschijnlijk frequent wordt benaderd om als sponsor te fungeren voor allerhande goede projecten. Dat betreft in het algemeen éénrichtingsverkeer: jij betaalt en de vrager ontvangt jouw bijdrage. Op zich niet onjuist, maar niet direct een relatie die in balans is en dus een lang leven is beschoren. Juist vanuit de visie van duurzaamheid is het zinvol om elkaar te versterken op een structurele wijze, waarbij de tegenprestatie in balans is met jouw inspanning.

Ons WNF Regioteam heeft daarom het programma “Natuur in Bedrijf” gecreëerd, dat beoogt een langdurige, wederzijds interessante en prettige relatie te waarborgen. Uiteraard ontvangen wij graag een bijdrage van jouw bedrijf waarmee we de natuurbescherming van het Wereld Natuur Fonds versterken. Maar daarvoor in ruil leveren we even graag een tegenprestatie die wel in balans is daarmee. Te denken valt daarbij aan diverse varianten, die uiteraard in onderling overleg optimaal op maat gesneden kunnen worden. Hieronder hebben wij een selectie daarvan opgenomen.

Je beleeft met een aantal van de leidinggevenden een evenement op niveau. Zoals bijvoorbeeld een fraaie natuurexcursie op een plaats waar niet iedereen zomaar komt. In gezelschap van een ter zake kundige begeleider die je bekend maakt met de meest bijzondere aspecten van het betreffende gebied. Uiteraard omlijst met een aangename verzorging, in de vorm van een hapje en een drankje. Wellicht ook iets om één of meer van de relaties voor uit te nodigen. Je mag best tonen dat jouw bedrijf zich voor duurzaamheid interesseert, bovendien zullen ook zij een aangename ervaring hebben.

Medewerkers participeren in een spraakmakend evenement dat door de leden van het WNF Regioteam wordt georganiseerd. Dat kan in een passieve rol waarin ook zij bijvoorbeeld een fraaie excursie meemaken, met ook weer een passende verzorging.

Maar wellicht ook als vrijwilliger voor het moment, in combinatie met een evenement dat het WNF Regioteam organiseert voor een breder publiek van bijvoorbeeld kinderen. Het geeft hen een prettig gevoel met de goede dingen bezig te zijn, zeker wanneer je daar tijd voor ter beschikking stelt vanuit het bedrijf. De binding met de medewerkers wordt daarmee versterkt en je profileert het bedrijf optimaal.

De medewerkers binnen het bedrijf hebben zelf ook vast kinderen. De natuur meet haar tijd niet in uren of minuten, maar in seizoenen en vele jaren. Natuurbescherming verlangt daarom een aandacht die zich eveneens over een periode van vele jaren uitstrekt. Het is daarmee een zaak geworden die meer dan een generatie zal duren. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst; als de natuur de jeugd heeft dan heeft die natuur een toekomst. Zij zullen het estafette stokje van hun ouders moeten overnemen en doorgaan.

Kinderen kunnen als geen ander een boodschap eerlijk en vanuit hun nog pure gevoel overbrengen. Bovendien willen zij de natuur, die ons zo verwondert en ontroert, ook in de toekomst in werkelijkheid zien en niet vanaf een nietszeggend triest plaatje. Om die reden willen we graag voor een groep van de kinderen van de medewerkers, met mogelijk die medewerkers erbij, een leuk evenement organiseren. Daar is van alles voor mogelijk, maar wel altijd “vet cool” en “gaaf”, want dat willen de kinderen graag. Ons WNF regioteam heeft de nodige ideeën en ervaring en wil die graag daarvoor aanwenden. Ook daarbij valt te denken aan de kinderen van je relaties, om die ook hierbij te betrekken. Welk bedrijf gaat zo ver in zijn klantenbinding? Binnen het Wereld Natuur Fonds zijn meerdere mogelijkheden voor een lidmaatschap van kinderen, afhankelijk van hun leeftijd. Mogelijk dat je het belangrijk vindt om de kinderen van medewerkers en/of relaties dat aan te bieden. Zij ontvangen dan meermalen per jaar een leuk eigen tijdschrift en hebben diverse andere voordelen.

En last but not least: je hebt zelf wellicht nog veel betere ideeën dan die welke we hierboven opperden. Wij willen graag innovatief zijn, daar hoort ook een vraaggerichte attitude bij. Ons programma is nog in ontwikkeling en daar kun je desgewenst aan bijdragen. Je hebt daarmee de primeur van een nieuwe en originele activiteit, volledig op maat gesneden. Ons team heeft daarmee een nieuwe spraakmakende variant, over balans gesproken!

Wij hopen dat de interesse is gewekt door deze toelichting en willen daar graag vrijblijvend over van gedachten wisselen. Duurzaamheid dient zich ook te vertalen in de wijze waarop je met elkaar omgaat. Wij geven er de voorkeur aan dat het bedrijf de maat aangeeft en dat wij volgen. Graag in een structurele relatie, waarbinnen we samen steeds weer leuke, nieuwe en vooral zinvolle activiteiten bedenken en tot een wederzijds succes maken. Zo breng je “Natuur in Bedrijf” en steun je op een originele wijze het werk van het Wereld Natuur Fonds.


Wil je meer weten of een antwoord op jouw vragen neem dan contact met ons op.

Social Media

twitter icon-40x40   Volg ons op Twitter
Facebook-40x40   Volg ons via Facebook
     

Sponsoren