Maatschappelijke stage

Gepost in Jongeren

mas abc

Wereld Natuur Jongeren
Het WNF Regioteam ontwikkelde een aansprekend programma voor jongeren, waarin ze op bezoek
gaan bij bedrijven en daar de mate van duurzaamheid te onderzoeken. Ze verwerken de resultaten in
een presentatie die in de raadzaal van het gemeentehuis wordt gegeven aan de directies van de
bedrijven, in het bijzijn van de verantwoordelijk wethouder en lokale media. Bedrijven krijgen
pluimen voor wat al goed gaat, maar ook worden verbeterpunten gesignaleerd.
Jongeren, bedrijven en de gemeente worden op deze wijze verenigd rond het belang van
balans tussen de drie P's: People, Planet en Profit, resp. de sociale, ecologische en commerciële
component. Het programma werd al op meerdere plaatsen uitgevoerd, soms al een paar jaar
achter elkaar. Lokaal worden inmiddels ook gesignaleerde verbeterpunten door jongeren en bedrijven samen
uitgewerkt in concrete plannen van aanpak om deze te realiseren. Eindbeeld is een lokaal en
structureel Duurzaamheidplatform waarin alle hieronder genoemde doelgroepen een plaats vinden
en waarbinnen steeds nieuwe duurzame verbeteringen ontstaan en worden opgepakt.
Het programma kan overdag worden uitgevoerd in een (project)week, maar ook over een langere
periode als lintstage en steeds buiten schooltijd voor wat betreft de bedrijfsbezoeken.

Doelgroepen

 • Bedrijven willen weten waar ze staan met hun inspanningen op de weg naar meer
  duurzaamheid. Door jongeren binnen hun maatschappelijke stage in kleine groepjes bedrijven
  te laten doorlichten ontstaat op een laagdrempelige wijze een globaal beeld van hun stand van
  zaken hiermee. Zij kunnen gesignaleerde verbeterpunten samen met jongeren gaan oppakken.
 • Gemeenten en hun bestuurders willen stappen zetten op de weg naar meer duurzaamheid.
  Naast materiële oplossingen, zoals op het gebied van (eigen) energiegebruik en - besparing,
  wordt er ook gezocht naar kansen om binnen de lokale samenleving het bewustzijn voor
  duurzaamheid te vergroten. Bij voorkeur worden daar ook jongeren en lokale bedrijven en
  instellingen actief als doelgroep bij betrokken.
 • Scholen zoeken naar kansen zich met aansprekend en vakoverstijgend onderwijs te
  onderscheiden. Aan jongeren moet, naast kennis, inzicht worden gegeven hoe zij een actief
  burgerschap kunnen vervullen tijdens en vooral ook na hun schooltijd. Maatschappelijke stages
  behoeven meer kwaliteit. Behalve voor de maatschappelijke stage kan het programma ook
  worden gebruikt voor een regulier (duurzaamheid)project van de school, als onderwerp voor
  een profielwerkstuk in de examenklas, als opdracht voor een Technasium of binnen een Unesco
  school.
 • Jongeren willen serieus worden genomen, hebben een groot verantwoordelijkheidsbesef, gaan
  graag op onderzoek en willen een betere wereld voor henzelf en hun kinderen.
 • Het Wereld Natuur Fonds wil zich als maatschappelijke organisatie lokaal profileren om
  daarmee het draagvlak te vergroten, haar missie over het voetlicht te brengen en de eigen
  doelstellingen te realiseren. Ook daar is behoefte om duurzaamheid op een concrete wijze in te
  vullen. Het programma wordt gebruikt voor haar jongerenclub LifeGuard.

Informatie:

Pers 

Film

 

Wil je meer hierover weten neem dan contact met ons op.

Social Media

twitter icon-40x40   Volg ons op Twitter
Facebook-40x40   Volg ons via Facebook
     

Sponsoren