Maatschappelijke stage

Gepost in Jongeren

mas abc

Wereld Natuur Jongeren
Het WNF Regioteam ontwikkelde een aansprekend programma voor jongeren, waarin ze op bezoek
gaan bij bedrijven en daar de mate van duurzaamheid te onderzoeken. Ze verwerken de resultaten in
een presentatie die in de raadzaal van het gemeentehuis wordt gegeven aan de directies van de
bedrijven, in het bijzijn van de verantwoordelijk wethouder en lokale media. Bedrijven krijgen
pluimen voor wat al goed gaat, maar ook worden verbeterpunten gesignaleerd.
Jongeren, bedrijven en de gemeente worden op deze wijze verenigd rond het belang van
balans tussen de drie P's: People, Planet en Profit, resp. de sociale, ecologische en commerciële
component. Het programma werd al op meerdere plaatsen uitgevoerd, soms al een paar jaar
achter elkaar. Lokaal worden inmiddels ook gesignaleerde verbeterpunten door jongeren en bedrijven samen
uitgewerkt in concrete plannen van aanpak om deze te realiseren. Eindbeeld is een lokaal en
structureel Duurzaamheidplatform waarin alle hieronder genoemde doelgroepen een plaats vinden
en waarbinnen steeds nieuwe duurzame verbeteringen ontstaan en worden opgepakt.
Het programma kan overdag worden uitgevoerd in een (project)week, maar ook over een langere
periode als lintstage en steeds buiten schooltijd voor wat betreft de bedrijfsbezoeken.

Doelgroepen

 • Bedrijven willen weten waar ze staan met hun inspanningen op de weg naar meer
  duurzaamheid. Door jongeren binnen hun maatschappelijke stage in kleine groepjes bedrijven
  te laten doorlichten ontstaat op een laagdrempelige wijze een globaal beeld van hun stand van
  zaken hiermee. Zij kunnen gesignaleerde verbeterpunten samen met jongeren gaan oppakken.
 • Gemeenten en hun bestuurders willen stappen zetten op de weg naar meer duurzaamheid.
  Naast materiële oplossingen, zoals op het gebied van (eigen) energiegebruik en - besparing,
  wordt er ook gezocht naar kansen om binnen de lokale samenleving het bewustzijn voor
  duurzaamheid te vergroten. Bij voorkeur worden daar ook jongeren en lokale bedrijven en
  instellingen actief als doelgroep bij betrokken.
 • Scholen zoeken naar kansen zich met aansprekend en vakoverstijgend onderwijs te
  onderscheiden. Aan jongeren moet, naast kennis, inzicht worden gegeven hoe zij een actief
  burgerschap kunnen vervullen tijdens en vooral ook na hun schooltijd. Maatschappelijke stages
  behoeven meer kwaliteit. Behalve voor de maatschappelijke stage kan het programma ook
  worden gebruikt voor een regulier (duurzaamheid)project van de school, als onderwerp voor
  een profielwerkstuk in de examenklas, als opdracht voor een Technasium of binnen een Unesco
  school.
 • Jongeren willen serieus worden genomen, hebben een groot verantwoordelijkheidsbesef, gaan
  graag op onderzoek en willen een betere wereld voor henzelf en hun kinderen.
 • Het Wereld Natuur Fonds wil zich als maatschappelijke organisatie lokaal profileren om
  daarmee het draagvlak te vergroten, haar missie over het voetlicht te brengen en de eigen
  doelstellingen te realiseren. Ook daar is behoefte om duurzaamheid op een concrete wijze in te
  vullen. Het programma wordt gebruikt voor haar jongerenclub LifeGuard.

Informatie:

Pers 

Film

 

Wil je meer hierover weten neem dan contact met ons op.

Jongeren

Gepost in Jongeren

Wil je plezier hebben?
Zoek je leuke ontmoetingen?
Vind je de natuur belangrijk?


Laat dan van je horen en leg contact met ons super team.
We hebben al een stel jongeren in ons team en die hebben het prima naar hun zin.
Wil je meedenken en doen dan is dat prima!
Iedere jongere moet tegenwoordig een maatschappelijke stage doen tijdens z'n schooltijd. Ons team heeft daarvoor zelfs twee soorten mogelijkheden:

1. Meehelpen bij onze activiteiten en meedenken hoe je die cool kunt maken.
Jongeren zorgden al voor een gave quiz bij een activiteit waar mensen van de Douane aan WNF Rangers uitlegden wat "foute souvenirs" zijn.
Een hele groep jongeren hielp ons bij het organiseren van onze grote jaarlijkse Rangerdag waar veel meer dan 100 kinderen kwamen.
Je krijgt de kans om zelf bij de voorbereiding leuke ideeën in te brengen en bij zo'n activiteit een volwassen rol te vervullen.
2. Het als groep of zelfs als hele klas meedraaien in een meerdaags programma dat speciaal voor de maatschappelijke stage werd ontwikkeld.jongeren01 Je gaat met vragenlijsten op bezoek bij het bestuur van je gemeente en de directie van bedrijven om te onderzoeken of die wel duurzaam werken.
Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en geeft aan hoe goed je rekening houdt met hen die na jou komen en of er voor hen en voor jezelf een wereld is waarin je graag wilt leven.
De antwoorden op de vragen verwerk je in een presentatie, liefst met beeldmateriaal, die je daarna geeft aan de wethouder van de gemeente en de directeuren van de bedrijven.
Je geeft pluimen voor wat al goed gaat en signaleert wat nog beter kan.
Vaak mag je voor de presentatie de raadzaal van het gemeentehuis gebruiken en zijn alle lokale media aanwezig, je komt dus in de krant!
Bedrijven nemen de adviezen heel serieus en gaan daar ook echt mee aan de slag. Het is een maatschappelijke stage die er toe doet. 
We hebben veel succes hiermee en al meerdere jaren achter elkaar, waarbij je ziet dat bedrijven hebben geluisterd en stappen hebben gezet om hun duurzaamheid te verhogen.

Ook in andere provincies wordt dit programma met succes gebruikt.
Bedrijven, scholen, de gemeente en vooral de jongeren zijn enthousiast.

Social Media

twitter icon-40x40   Volg ons op Twitter
Facebook-40x40   Volg ons via Facebook
     

Sponsoren